چهارشنبه 10 آذر 1400
تعمیرات
12:05 - 1400/08/03

دوره کاهش مصرف برق؛ فرصت ترمیم و بهسازی نیروگاه‌ها

جنوب‌شرق تهران، پاییز 1400؛ با فروکش کردن دما و به تبع آن کاهش مصرف برق مجالی پیش آمده تا برخی از واحدهای نیروگاهی از مدار خارج شده، نفسی چاق کنند و دوباره با قدرت به چرخه تولید بازگردند.


  • خبرنگار: بهروز یوسفی
  • منتشر کننده:رسول صادقی/سردبیر

برچسب ها: