​توليد 969 ميليون و 457 هزار كيلو وات ساعت انرژي در نيروگاه‌ ‌نكا
19 تیر 1397
نيروگاه شهيدسليمي نكا در خردادماه سالجاري 969 ميليون و 457 هزار كيلووات ساعت انرژي توليد كرد.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/897/resize .jpg

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليدبرق نكا- از اين ميزان توليد 930 ميليون و 507 هزار كيلووات ساعت انرژي خالص به شبكه سراسري برق كشور تحويل شد.

در اين ماه  85.4 درصد انرژي توليد شده در واحدهاي بخاري و  14.6 درصد در واحدهاي سيكل تركيبي بدست آمد، همچنين با كاهش محدوديت تخصيص سوخت  گاز، سهم گاز در توليد انرژي كل به 97.4 درصد افزايش يافت.

لازم به ذكر است كه در طول اين ماه براساس برنامه پيشبيني شده تعميراتي، واحدهاي 1 و 2 بخاري جهت انجام تعميرات مياندوره اي در مجموع به مدت 30 روز و واحد 2 گازي براي انجام تعميرات اساسي و LTE به مدت 31 روز از مدار خارج و واحد بخار سيكل تركيبي نيز بدليل خروج واحد 2 گازي در وضعيت نيم باري قرار داشت.

خاطرنشان ميشود در 3 ماهه اول امسال  20.8 درصد انرژي تعهدي نيروگاه، طبق برنامه محقق شد.


به اشتراک بگذارید: