تولید نیروگاه ری از 573 مگاوات گذشت
13 خرداد 1397
نیروگاه ری موفق به تولید 573 مگاوات با در مدار قرار گرفتن هر 23 واحد شد.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/845/Screenshot_20180602-184634.png

​به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری - نیروگاه ری در تاریخ 12 خرداد 1397 موفق به تولید بار حداکثری 573 مگاوات با در مدار قرار گرفتن هر 23 واحد آن شد.
به اشتراک بگذارید: