واحد اول بخش بخار نیروگاه پرند سنکرون شد
24 آبان 1396
مجری طرح های بیع متقابل شرکت برق حرارتی خبرداد:واحد اول بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند با شبکه سراسری برق کشور سنکرون شد.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/481/9714dd46-4eee-4ac2-a348-bddaa41265f0_power-plant-combined-cycle-parand-mapna-md1.jpg

به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی- حمیدسرداری ضمن بیان این خبر افزود:احداث بخش بخار این نیروگاه جزو پروژه های اقتصاد مقاومتی بوده است که سال گذشته برای اجرا به شرکت برق حرارتی ابلاغ گردیده است .

وی افزود:بخش بخار نیروگاه پرند به ظرفیت   3 واحد 160 مگاواتی از جمله نخستین پروژه های تعریف شده با عنوان بیع متقابل است که براساس آن بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی از محل منابع حاصل از صرفه جویی سوخت احداث می گر دد.

مجری طرح های بیع متقابل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی خاطرنشان کرد:احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند جهت تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی،طی قرارداد بیع متقابل با شرکت تولید برق پرند مپنا منعقد گردیده است بر مبنای قانونی این قرارداد بند19 قانون بودجه کشور در سال 1392 می باشد که مکانیزم بازگشت سرمایه را از محل صرفه جویی سوخت تعیین کرده است.

سرداری درباره مشخصات بخش بخار نیروگاه پرند گفت: 3 واحد بخار به ظرفیت نامی 160 مگاوات جمعا به ظرفیت اسمی 480 مگاوات که شامل 6 عدد بویلرهای بازیاب حرارت (HRSG) و سیستم خنک کننده اصلی ازنوع کندانسور هوایی (ACC) ،مشترکات مربوطه و پست 400 کیلو ولت است و با اتمام بخش بخار نیروگاه راندمان کل نیروگاه به حدود 49 درصد خواهد رسید.

مجری طرح های بیع متقابل شرکت برق حرارتی اظهار امیدواری کرد: با توجه به جبهه های کاری فراهم شده بویژه در بخش   عملیات نصب و اجرا، چنانچه حمایت های مالی از محل صورت حسابهای فروش برق به شرکت مپنا ادامه داشته باشد، شاهد سنکرون واحد 2 بخار در بهار سال 97 خواهیم بود.

به گفته این مقام مسئول واحد بخار نیروگاه پرند،هشتاد و یکمین واحدنیروگاهی است که توسط بخش خصوصی وارد شبکه برق کشور می شود و ظرفیت تولید برق حرارتی کشور را به 63هزار   و 150 مگاوات می رساند.

شایان ذکر است، نیروگاه سیکل ترکیبی پرند با در 6 واحد گازی 159 مگاواتی به ظرفیت اسمی 954   مگاوات با راندمان 4/31 درصد در کیلومتر 30   اتوبان تهران- ساوه احداث و از طریق سازمان خصوصی سازی به مپنا واگذار گردیده است.


به اشتراک بگذارید: