بازدید 8 هزار ساعته واحد ۷ گازی نیروگاه کرمان
19 مهر 1396
بازدید 8 هزار ساعته نیروگاه کرمان آغاز شد.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/431/a0381841984102a.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق کرمان با توجه به جدول زمانبندی اعلام شده از سوی معاونت برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتي و اغاز فعالیت های تعمیراتی نیروگاه ، بازدید 8 هزار ساعته واحد 7 گازی این نیروگاه آغاز شد.

در این بازدید که به مدت ۱۰ روز طول خواهد کشيد تعویض فیلترهای هوای ایراینتک ، بررسی چشمی قسمت‌های مختلف، اندازه گیری های لازم و رفع عیوب احتمالی انجام خواهد شد.


به اشتراک بگذارید: