افزایش آمادگی تولید در نیروگاه بیستون
18 مهر 1396
میزان آمادگی تولید نیروگاه بیستون درشش ماهه اول سال جاری نسبت به شش ماهه اول سال گذشته از رشد 10 درصدی برخوردار است.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/428/amadergi tolid.jpg

​​به گزارش روابط عمومی نیروگاه بیستون؛ میزان آمادگی تولید نیروگاه بیستون درشش ماهه اول سال جاری نسبت به شش ماهه اول سال گذشته از رشد 10 درصدی برخوردار بوده و همچنین نسبت به مدت مشابه سال 1394 افزایش 58 درصدی را تجربه کرده است.لازم به ذکر است میزان افزایش تولید ناخالص نیروگاه در شش ماه نخست سال جاری نسبت به بازه زمانی مشابه دو سال گذشته  به شرح ذیل می‌باشد:

  • افزایش 22 درصدی تولید نسبت نسبت به سال 95
  • افزایش 38 درصدتولید نسبت به سال 94

به اشتراک بگذارید: