نیروگاه طرشت به مدار تولید بازگشت
23 فروردین 1400
فصل بهره‎برداري قديمي‎ترين نيروگاه بخار فعال كشور در سال 1400 آغاز شد.
لینک تصویر خبر

با اعلام نياز مركز ديسپاچينگ به واحدهاي نيروگاه طرشت، فصل بهره‎برداري قديمي‎ترين نيروگاه بخار فعال كشور در سال 1400 آغاز شد.

با توجه به اتمام تعميرات دوره‎اي و اساسي واحدهاي اين نيروگاه و آمادگي واحدهاي مذكور جهت بهره‎برداري، از روز شانزدهم فرودين ماه سال جاري بلافاصله با اعلام نياز مركز ديسپاچينگ، واحد گازي G12 (H25) در مدار توليد قرار گرفت. در همين راستا مراحل آماده‎سازي و پيش راه‌اندازي واحدهاي بخار نيروگاه طرشت نيز در دستور كار پرسنل بهره‎برداري و تعميرات قرار گرفت.

بر اين اساس در روزهاي نوزدهم، بيستم، بيست‌ويكم و بيست‌ودوم فروردين به ترتيب واحدهاي 3، 2، 4 و1در مدار توليد قرار گرفتند. بدين ترتيب واحدهاي بخار اين مجموعه وارد شصت و دومين سال بهره‎برداري مستمر و خدمت‌رساني به صنعت برق كشور شدند.​


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید