تولید نیروگاه شهید رجایی از مرز 11.5 میلیارد کیلووات ساعت گذشت
17 فروردین 1400
میزان تولید برق واحدهای سیزده‌گانه نیروگاه شهید رجایی در سال گذشته از مرز 11.5 میلیارد کیلووات ساعت گذشت.
لینک تصویر خبر

به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، در سال گذشته، 11 میلیارد و 504 میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در واحدهای سیزده گانه این نیروگاه تولید و در اختیار شبکه سراسری برق کشور قرار گرفته است.

از این میزان انرژی تولیدی بیش از پنج میلیارد و 44 میلیون کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 6 میلیارد و 459 میلیون کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.

نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و تولید سالانه حدود 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی، چهار درصد از نیاز مصرف برق کشور را تامین می‌کند.​


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید