تولید نیروگاه تبریز از مرز 4 میلیارد کیلووات ساعت گذشت/ تولید 3.9 میلیارد کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه حرارتی سهند
16 فروردین 1400
میزان تولید برق نیروگاه‌های تحت پوشش شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان‌شرقی طی سال گذشته به بیش از هشت میلیارد و 229 میلیون کیلووات ساعت رسیده است.
لینک تصویر خبر

به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، نیروگاه حرارتی تبریز با تولید  بیش از چهار میلیارد و 62 میلیون کیلووات ساعت، نیروگاه حرارتی سهند بناب با تولید بیش از سه میلیارد و 969 میلیون کیلووات ساعت و نیروگاه گازی صوفیان با تولید 197 میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در مجموعه تولید شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان‌شرقی مشارکت داشته‌اند.​


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید