در سال 99؛
تولید نیروگاه منتظر قائم به 7 میلیارد کیلووات ساعت رسید
14 فروردین 1400
میزان تولید برق نیروگاه منتظر قائم طی سال گذشته به حدود 6 میلیارد و 967 میلیون کیلووات ساعت رسید.
لینک تصویر خبر

​​​

این نیروگاه برای سال جاری نیز تولید بیش از هشت میلیارد کیلووات ساعت انرژی را برنامه‌ریزی کرده است.

 

همچنین در سال جاری عملیات نگهداری و تعمیرات در واحدهای بخار، گازی و بخار سیکل‌ترکیبی براساس پیش‌بینی سازنده نیروگاه، اجرا خواهد شد تا نیروگاه منتظرقائم بتواند به میزان سهم خود در تولید برق مستمر و پایدار و همراهی با شبکه برق کشور، عینیت بخشد.​به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید