انجام بازدید 4 هزار ساعته واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
13 فروردین 1400
بازدید چهار هزار ساعته واحد پنج گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان نیمه ابتدایی فروردین‌ماه امسال انجام شد.
لینک تصویر خبر

به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، در این مدت بازدید از قسمت‌های مسیر داغ، اتاق احتراق، اگزوز، ایراینتیک، حوضچه زیر ژنراتور، سیستم لوب اویل و سیستم سوخت مایع انجام شد.

اقدامات انجام شده در این مدت شامل شامل تعویض تعدادی آجر در اتاق‌های احتراق و جوشکاری ترک خوردگی در محل اگزوز بوده است.

همچنین در ادامه اندازه‌گیری‌های مربوط به توربین، کمپرسور و اتاق احتراق و در قسمت ژنراتور فیلترهای اسلیپ رینگ و میک آپ تعویض و اندازه‌گیری ذغال‌های تحریک انجام و ثبت گردید و باس 400 ولت واحد نیز بازدید، نظافت و آچارکشی شد.

شایان ذکر است این بازدید که با برنامه‌ریزی 6 روزه بود، با تلاش مضاعف همکاران در مدت سه روز انجام و از این محل حدود 9500 مگاوات ساعت به آمادگی واحد افزوده گردید.​به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید