جلوگیری از خروج کامل واحدهای نیروگاه طوس/ ممانعت از بروز خاموشی گسترده در شبکه برق خراسان‌رضوی
11 فروردین 1400
با تلاش کارکنان نیروگاه طوس از خروج کامل واحدهای این مجموعه به دلیل بروز حادثه در بخش ترانس استیشن نیروگاه جلوگیری شد.
لینک تصویر خبر

به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، پرسنل نیروگاه طوس با واکنش سریع پس از عملکرد حفاظت ترانس استیشن ناشی از اتصالی در کابل‎های فشار قوی و بی برق شدن باس مشترک نیروگاه، توانستند مانع از خروج واحدهای نیروگاه و خاموشی‌های گسترده در شبکه برق استان شوند.

نیروگاه طوس با چهار واحد تولیدی و با مجموع ظرفیت ۶۰۰ مگاوات یکی از نیروگاه مهم بخاری در استان خراسان‌رضوی است و با توجه به نقش کلیدی این نیروگاه در پایداری شبکه، آمادگی واحدها و تولید مستمر انرژی برق از اهمیت ویژه‌ای به ویژه در فصل تابستان و پیک مصرف برق، برخوردار است.

بهره‌برداری و نگهداری از این نیروگاه همانند سایر نیروگاه‌های قدیمی کشور کاری سخت و پیچیده است و برای اجرای دقیق اقدامات فنی و رعایت صحیح دستورالعمل‎های بهره‎برداری به خصوص در مواقع اضطراری نیازمند هوشیاری، تجربه و تخصص بالای پرسنل بخش‎های مختلف نیروگاه می‌باشد.​به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید