بازسازی بیش از 1000 قطعه صنعتی در نیروگاه رامین اهواز
15 بهمن 1399
با بازسازی 98 قطعه در دی ماه 1399، مجموع قطعات بازسازی شده در این نیروگاه طی 10 ماه سال ۹۹ به1041 قطعه رسید.
لینک تصویر خبر
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت برق حرارتی،‌ خلیل محمدی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق رامین اهواز ضمن بیان این خبر افزود: این نیروگاه با استفاده از دانش و توانمندی کارکنان برای رفع چالشها و کاهش هزینه های خرید قطعات توانسته است بخش عمده ای از قطعات مورد نیاز خود را بازسازی و مورد استفاده مجدد قرار دهد.
وی با اشاره به کاهش زمان تعمیرات تجهیزات نیروگاهی به دلیل جلوگیری از خرید این قطعات از بازارهای داخلی و خارجی، نقش این فرآیند را در پایداری و تولید مستمر واحدهای تولید برق نیروگاه رامین اهواز مهم و اثرگذار دانست.
محمدی تصریح کرد: نیروگاه رامین اهواز با شش واحد تولیدی و با مجموع ظرفیت ۱۸۵۰ مگاوات، بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است که ضمن تولید پایدار انرژی حیاتی برق و پشتیبانی از شبکه سراسری، بسیاری از قطعات مورد نیاز خود را با تکیه بر دانش، تجربه و تخصص کارکنان خود طراحی و مورد ساخت قرار میدهد.​


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید