گامی دیگر در ساخت قطعات نیروگاه شهید بهشتی لوشان
20 آذر 1399
قطعه فلومتر اسیدکلریدریک مورد نیاز نیروگاه شهید بهشتی لوشان توسط متخصصان داخلی ساخته شد.
لینک تصویر خبر


فلومتر ساخته شده از نظر عملکرد کاملا مشابه فلومتر بسیار قدیمی و از نظر ساختمان فیزیکی با تغییر متفاوت طراحی شد. این فلومتر به طول 50 سانتیمتر و متشکل از فلنج و گیج مدرج از ۲۰۰ تا دو هزار لیتر در ساعت و پیچ‌های تنظیم آب‌بندی و سایر متعلقات است که عملکرد آن بر اساس ایجاد خلا در مسیر متناسب با دبی عبوری آن حداکثر تا دو هزار لیتر در ساعت می‌باشد.

این قطعه پس از اتمام ساخت در مدار قرار گرفت و با اطمینان از عملکرد جهت بهره‌برداری در اختیار واحد مربوطه قرار گرفت.

لازم به ذکر است هزینه خرید این قطعه حدود 20 هزار یورو بود که ساخت داخل آن در شرکت با صرف هزینه‌ای بالغ بر 18 میلیون تومان انجام شد. ​به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید