هیئت عراقی از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران بازدید کرد
19 آذر 1399
یک هیئت 10 نفره متشکل از مدیران وزارت برق و نیروگاه‌های کشور عراق از امکانات و توانمندی‌های شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران بازدید کردند.
لینک تصویر خبر

این هیئت که جهت بازدید از امکانات تعمیراتی و بازسازی نیروگاهی در ایران حضور دارند، پس از برگزاری جلسه مشترک با مدیران شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران از امکانات مهندسی و کارگاهی شرکت بازدید کرده و مقرر شده در آینده همکاری‌های فی‌مابین تعمیراتی و نیروگاهی صورت پذیرد.​


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید