واحد گازی نیروگاه شهید رجایی از مدار خارج شد
19 آذر 1399
واحد شماره یک گازی نیروگاه شهید رجایی برای انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق، از شبکه سراسری تولید خارج شد.
لینک تصویر خبر

در تازه ترین برنامه تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی واحد شماره یک گازی برای اجرای تعمیرات بازدید محفظه احتراق به همراه واحد شماره یک بخاری سیکل ترکیبی برای انجام تعمیرات بازدید دوره‌ای از مدار تولید برق خارج شده است.

در برنامه تعمیرات واحد شماره یک گازی، تمامی قطعات و تجهیزات مربوط به محفظه احتراق، مورد بازدید قرار می‌گیرد که در صورت نیاز، تجهیزات لاینر، ترانزیشن‌ها، نازل‌های سوخت، چک والوها و... تعویض خواهد شد.

بازدید از تجهیزات اکسسوری، ترانسفورماتورها، تجهیزات ژنراتور، انواع والوها و ... نیز به همراه بازدید از تجهیزات واقع در بویلر این واحد، از دیگر فعالیت‌هایی است که از سوی متخصصان امورهای مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی به انجام می‌رسد.

واحد شماره یک بخاری سیکل ترکیبی نیز هم زمان با واحد شماره یک گازی، برای انجام تعمیرات بازدید دوره‌ای از شبکه سراسری تولید خارج شد که در این دوره، انواع والوها، الکتروموتورها و دیگر تجهیزات مکانیکی؛ الکتریکی و ابزاردقیقی آن مورد بررسی و بازدید قرار خواهد گرفت.​


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید