واحد بخار نیروگاه لوشان به مدار تولید بازگشت
09 آذر 1399
واحد دوم بخار نیروگاه لوشان پس انجام از تعمیرات میان‌دوره ای به مدار تولید بازگشت.
لینک تصویر خبر

تعمیرات میان‌دوره‌ای واحد دوم بخار نیروگاه لوشان پنج روز زودتر از موعد مقرر پایان یافت و در اختیار شبکه سراسری قرار گرفت.​


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید