با اتمام تعمیرات دوره‌ای؛
4 واحد نیروگاه ری به شبکه سراسری برق کشور متصل شدند
04 آذر 1399
واحدهای گازی شماره 2، 16، 29 و 33 نیروگاه ری به شبکه سراسری برق کشور پیوستند.
لینک تصویر خبر

به‌گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، واحدهای گازی شماره 16، 29 و 33 نیروگاه ری پس از انجام تعمیرات و بازدید محفظه احتراق و واحد گازی شماره دو نیروگاه ری پس از انجام تعمیرات و بازدید مسیر داغ توربین به شبکه سراسری برق کشور پیوستند.

این واحدها که طبق برنامه زمان‌بندی و با هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق ایران به منظور حفظ آمادگی و تولید پایدار انرژی از مدار خارج شده بودند، پس از انجام تعمیرات و بازدیدهای دوره‌ای دوباره به مدار تولید بازگشتند.​


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید