برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛
تعمیر کارت سیستم تحریک واحد بخار نیروگاه شهیدسلیمانی توسط متخصصان داخلی
04 آذر 1399
کارت Firing Drive سیستم تحریک واحد بخار نیروگاه شهید سلیمانی کرمان برای نخستین بار در کشور توسط متخصصان داخلی تعمیر شد.
لینک تصویر خبر

به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، در تیر ماه امسال گزارشی مبنی بر وجود فالت بر روی کانال دو سیستم تحریک واحد سه بخار به امور تعمیرات الکتریک ارائه شد که پس از بررسی و عیب یابی مشخص شد که کارت Firing Drive مربوط به trigger تریستورهای AVR سیستم تحریک دچار اشکال شده است.

از آنجایی که این کارت ساخت شرکت زیمنس آلمان است و به خاطر تحریم‌های ظالمانه امکان تامین کارت نو و جایگزین به راحتی میسر نبود، از این رو تعمیر این کارت در دستور کار قرار گرفت و در زمان بازدید سالیانه واحد سه بخار در مهر ماه سال جاری کارت فوق تعمیر و بر روی سیستم تحریک نصب شد که پس از انجام تست‌های اولیه سلامت کارت تایید و در نهایت واحد با همین کارت استارت و در مدار قرار گرفت.​


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید