دستیابی نیروگاه شهید رجایی قزوین به رکورد تازه تولید آب مقطر
01 آذر 1399
ظرفیت تولید آب مقطر «ترین» شماره چهار شیمی نیروگاه شهید رجایی با افزایش 55 درصدی به حدود 6 هزار مترمکعب رسیده است.
لینک تصویر خبر

به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، غفور بازی مدیر امور شیمی با اشاره به دستیابی نیروگاه بخار شهید رجایی به رکورد تازه در تولید آب مقطر، گفت: متخصصان شیمی این مجموعه با استفاده از روش‌های مبتنی بر استاندارد بهره‌برداری، توانستند با تولید پنج هزار و 630 متر مکعب آب مقطر، به رکورد تازه‌ای در این زمینه دست یابند.

وی افزود: بازه زمانی فعالیت یک «ترین» تصفیه خانه شیمی برای تولید آب مقطر، حدود 18 ساعت با تولید سه هزار و 600 متر مکعب در ساعت است که در رکورد جدید، «ترین» شماره چهار توانست به مدت 30 ساعت با تولید پنج هزار و 630 مترمکعب به تولید آب مقطر بپردازد.

مدیر امور شیمی نیروگاه بخار شهید رجایی بیان داشت: پیش از این نیز با انجام روش‌های بهره‌برداری مناسب، امور شیمی بخار توانسته بود به رکوردهای جدیدی دست یابد. اما در رکورد اخیر و با این میزان تولید، 55 درصد به ظرفیت تولید آب مقطر «ترین» شماره چهار اضافه شد که این رقم، بالاترین رکوردی است که تاکنون در این حوزه به دست آمده است.

مدیریت صحیح مصرف آب با اولویت بخشیدن به بهره‌برداری از آب‌هایی که از هدایت الکتریکی کمتری برخوردار است به همراه تعمیرات اساسی «ترین»‌ها و رفع مشکلات فنی، دلایل اساسی در دست‌یابی به این رکورد است که مدیر امور شیمی بخار به آن اشاره کرد.​


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید