امضای موافقت‌نامه همکاری میان پژوهشگاه نیرو و شرکت تعمیرات نیروگاهی/ توسعه و تجاری سازی فناوری‌های نوین نیروگاهی در کشور
01 آذر 1399
موافقت‌نامه همکاری میان پژوهشگاه نیرو و شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به منظور«مشارکت در تهیه و پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های توسعه فناوری صنعت برق در حوزه نیروگاهی و تجاری‌سازی نتایج حاصل از آن‌ها» به امضا رسید.
لینک تصویر خبر

به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی،‌ موضوع این موافقت‌نامه اصول و چارچوب شرایط همکاری فیمابین در خصوص توسعه فناوری‌های نوین و خطرپذیر مورد نیاز صنعت برق در حوزه نگهداری، تعمیرات، ارتقاء نیروگاهی، ساخت قطعات و تجهیزات، شکل دهی طرح‌ها و پروژه‌های توسعه فناوری در صنعت برق است.

این موافقت‌نامه میان محمدصادق قاضی‌زاده، رئیس پژوهشگاه نیرو و عبدالرسول پیشاهنگ، مدیر عامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به امضا رسید. 


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید