تعمیرات مولد گازی نیروگاه شیراز پایان یافت
01 آذر 1399
تعمیرات دورای بازدید اتاق احتراق واحد یک گازی نیروگاه گازی شیراز با موفقیت به پایان رسید.
لینک تصویر خبر

به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، از عمده فعالیت‌ها‌ی صورت گرفته در این دوره تعمیراتی می‌توان به بازدید اتاق احتراق (سوخت پاش، فیلیم  تیوب، میکسینگ چمبر)، تست آلتراسونیک فونداسیون یاتاقان ژنراتور، رفع عیب تریپ لاجیک دور 100، رسیدگی به پرمیت‌های باز ابزار دقیق، تعمیرات تجهیزات الکتریکی شامل سرویس و تعمیر تپ چنجر ترانس اصلی، سرویس پیشگیرانه ترانس‌های توزیع داخلی و اصلی واحد، بازدید و سرویس بریکیرهای اصلی ژنراتور و ترانس اشاره کرد.

نیروگاه گازی شیراز دارای هشت مولد گازی است که این تعمیرات توسط گروه‌های تعمیراتی نیروگاه و با نظارت دستگاه نظارت کارفرما به مدت 20 روز انجام پذیرفت.​


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید