واحد گازی نیروگاه ری به شبکه سراسری برق کشور بازگشت
26 آبان 1399
واحد گازی شماره ۹ هیتاچی نیروگاه ری پس از انجام تعمیرات و بازدید محفظه احتراق به شبکه سراسری برق کشور پیوست.
لینک تصویر خبر

به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، این واحد که طبق برنامه زمان‌بندی و با هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق ایران از روز یازدهم آبان‌ماه به منظور حفظ آمادگی و تولید پایدار انرژی از مدار خارج شده بود، پس از انجام تعمیرات و بازدید محفظه احتراق دوباره به مدار تولید بازگشت و با شبکه پارالل شد.

در طول تعمیرات این واحد که توسط متخصصان نیروگاه ری انجام شد، تمام قطعات محفظه احتراق دمونتاژ، رفع عیب و قطعات معیوب تعویض گردید.​


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید