تولید برق نیروگاه ری از مرز 227 میلیون کیلووات ساعت گذشت
22 آبان 1399
مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق گفت: در مهر ماه امسال بیش از 227 میلیون کیلو وات ساعت انرژی توسط واحدهای این نیروگاه تولید و در اختیار شبکه سراسری برق کشور قرار گرفته است.
لینک تصویر خبر


حمید بادرستانی با اعلام این خبر افزود: از این میزان تولید حدود 226 میلیون کیلو وات ساعت به صورت خالص در اختیار شبکه سراسری برق کشور قرار گرفته است.​

به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید