واحد بخار نيروگاه شهید سلیمانی به شبکه سراسری برق پیوست
15 آبان 1399
واحد سه بخار نيروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد قاسم سلیمانی کرمان پس از انجام عملیات بازدید دوره‌ای سالیانه به شبکه سراسری برق کشور پیوست.
لینک تصویر خبر

به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، اين واحد طبق برنامه زمانبندی و با هماهنگی مركز كنترل شبكه برق ايران به منظور حفظ آمادگی و توليد پایدار انرژی در شرایط پیک و غیر پیک به مدت ۲۵ روز تحت عملیات بازدید دوره‌ای سالیانه قرار گرفت.

در این مدت تجهیزات داخلی بویلر، فیدپمپ‌ها، اسکیدهای هیدرولیک بویلرها، تجهیزات جانبی توربین بخار همچون سیستم روغن روانکاری، ولوهای پنوماتیکی درین توربین و همچنین تجهیزات کندانسور از قبیل داکت انتهایی توربین منتهی به کندانسور و پره‌های ردیف آخر توربین LP بازدید به عمل آمد و در نهایت واحد یاد شده با موفقیت با شبکه سنکرون شد.​به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید