نخستین نشست هم اندیشی مشاوران محیط زیست استان خراسان برگزار شد
26 تیرماه 1396
در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و هماهنگی نیروگاههای استان خراسان نشستی در محل شرکت تولید نیروی برق خراسان برگزار شد.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/324/IMG_1278.JPG

به گزارش روابط عمومی تولید نیروی برق خراسان- در این جلسه که نمایندگانی از تمامی نیروگاههای استان حضور داشتند مسائل و مشکلات زیست محیطی نیروگاهها مورد بحث و بررسی قرار گرفت .حمیدرضا پورسلطانی مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق خراسان ضمن تاکید بر اه‍میت مساله زیست محیطی نیروگاهها، برگزاری نشست های هم اندیشی راجهت انسجام بخشی مسائل مرتبط با محیط زیست و هماهنگی با ارگانهای نظارتی مهم دانست و عنوان کرد، هدف ما برنامه ریزی برای به حداکثر رساندن تولید انرژی برق با کمترین آسیب به تاسیسات نیروگاه و محیط زیست است

اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه عبارتند از:

۱- آشنایی و ارتباط نزدیک تر کارشناسان محیط زیست نیروگاهها با یکدیگر

۲ - بررسی وضعیت زیست محیطی نیروگاهها

۳-وضعیت پالایش دود و فاضلاب در نیروگاه

۴-دوره زمانی تست های زیست محیطی در نیروگاه

۵-موارد مصرف فاضلاب تصفیه شده در نیروگاه

۶-شرکت های معتمد محیط زیست برای تست های دود و فاضلاب

۷-بررسی مصرف آب خام نیروگاهها

۸-ارتباطات نیروگاهها با ادارات محیط زیست

۹ - بررسی وضعیت موجودی روغن های اسکارل در نیروگاهها

۱۰-بررسی وضعیت امحاء مواد زائد جامد

۱۱- بحث در مورد محاسبات اندازه گیری Nox و Sox خروجی دودکش نیروگاهها
به اشتراک بگذارید: