معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی: نیروگاه ها با آمادگی 99.5 درصددر مدار تولید برق قرار دارند
25 تیر 1396
معاون راهبری تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی میزان آمادگی نیروگاه های حرارتی کشور برای تولید برق را در مرز 99.5 درصد اعلام کرد که امروز برای نخستین بار در کشور محقق شده است.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/322/19604_937.jpg

به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل - عبدالرسول پیشاهنگ معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تو.لید نیروی برق حرارتی امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به اینکه آمادگی 99.5 درصدی یک رکورد محسوب می شود و در حد استانداردهای جهانی است، افزود: هر یک درصد افزایش آمادگی نیروگاه ها، معادل10 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و صرفه جویی در صنعت برق است.

معاون راهبری تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی اضافه کرد: این رکورد زنی و موفقیت حاصل برنامه ریزی های صورت گرفته در 9 ماه گذشته در زمینه های سرویس و نگهداری و پایش دقیق وضعیت نیروگاه های کشور بوده است.

پیشاهنگ گفت: با تلاش تامین کنندگان قطعات، گروه های تعمیراتی و صنعتگران بخش تولید و همدلی صنعت و دانشگاه در ساخت داخل در سراسر کشور و همیاری همه مسئولان، امروز شاهد آمادگی 99.5 درصدی نیروگاه های برق حرارتی هستیم.

به گزارش ایرنا، میزان آمادگی نیروگاه های حرارتی کشور پارسال 99 درصد بوده است. ضریب آمادگی نیروگاه به مفهوم آماده به کار بودن واحدهای نیروگاهی در شبکه تولید برق است.

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مسئولیت ساماندهی فعالیت های تصدی دولت در زمینه تولید نیروی برق حرارتی متصل به شبکه انتقال و فوق توزیع برق کشور، راهبری شرکتهای زیر مجموعه و برنامه ریزی، مدیریت توسعه و بهره برداری از نیروگاه ها و تسهیل مشارکت بخش غیر دولتی در تولید برق حرارتی را برعهده دارد.

«برنامه ریزی و مدیریت ظرفیت های تولید برق حرارتی»، « ساماندهی و مدیریت شرکت های تولید کننده برق حرارتی» و «توسعه ظرفیت های تولید برق حرارتی دولتی» از مهمترین وظایف این شرکت است.


به اشتراک بگذارید: