تعمیرات واحدهای نیروگاه ری آغاز شد
05 آبان 1399
همزمان با پایان یافتن پیک مصرف برق در کشور تعمیرات واحدهای نیروگاه ری آغاز شد.
لینک تصویر خبر

به گزار ش پایگاه خبری برق حرارتی، واحدهای گازی شماره 1، 10 و 15 نیروگاه ری به منظور کسب آمادگی تولید از مدار خارج و جهت بازدید و تعمیرات به دست گروه‌های تعمیراتی سپرده شد.

مطابق برنامه‌ریزی صورت گرفته دو تعمیرات اساسی، پنج بازدید قسمت‌های داغ و چهارده بازدید محفظه احتراق برای واحدهای گازی نیروگاه ری در نظر گرفته شده است.

تعمیرات پیشگیرانه هر ساله پس از پایان پیک تابستان با هدف کسب آمادگی لازم واحدها برای تأمین بار شبکه سراسری برق کشور و کمک به پایداری تولید در پیک سال بعد صورت می پذیرد.

از آنجایی که عمر اکثر تجهیزات بالا بوده و بازدهی تولید واحد ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، با انجام به موقع تعمیرات پیش‌بینی شده به میزان قابل توجهی افزایش طول عمر تجهیزات، کاهش معایب سیستم و در نهایت تولیدی پایدار را شاهد خواهیم بود.​


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید