با اقدام به موقع تعمیراتی صورت گرفت؛
جلوگیری از خروج واحد گازی در نیروگاه شهید رجایی قزوین
28 مهر 1399
اقدام به موقع تعمیراتی، مانع از خروج واحد شماره یک گازی نیروگاه شهید رجایی از شبکه تولید برق شد.
لینک تصویر خبر
به‌گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، در پی وقوع حادثه ترکیدگی شیلنگ مربوط به سیستم هوای پرژ در واحد شماره یک گازی، تکنسین امور تعمیرات مکانیک سیکل ترکیبی در اقدامی سریع و در حالی که این واحد با حداکثر توان، در حال تولید برق بود، وارد عمل شده و با همراهی تیم قرارگاه ایمنی و آتش نشانی، توانست شلینگ معیوب را تعویض کند.
برای انجام این عملیات تعمیراتی، مهدی کشاورز تکنسین امور تعمیرات مکانیک به دلیل دمای بسیار بالای محل ترکیدگی شیلنگ سیستم پرژ، با استفاده از لباس ویژه، اقدام به تعمیر این تجهیز کرد و توانست پس از صرف زمان لازم و در شرایط دمایی بالا از خروج این واحد جلوگیری کند.
هم اکنون 3 واحد بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه به طور همزمان در دست تعمیرات است، از این رو حفظ آمادگی و پایداری تولید واحدهای در مدار تولید برق، ضرورتی است که با تکیه بر توانمندی متخصصان نیروگاه عملی می‌شود.​

به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید