سیموله یا شبیه سازی بویلر واحد سه بخار نیروگاه بندرعباس
09 تیر 1399
​<br>امین شرفی مدیر گروه ابزار دقیق شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان از شبیه سازی بویلر واحد سه بخار نیروگاه بندرعباس در راستای تعمیرات اساسی خبر داد.
لینک تصویر خبر


به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
شرفی عنوان کرد: یکی از مهم ترین مراحل تعمیرات اساسی واحدهای بخار ،کامیشینینگ و راه اندازی واحدهاست که با نهایت دقت انجام می پذیرد . در این مرحله ، باید تمامی حفاظت های بویلر،توربین ،پمپها و فن های بزرگ و لوپهای محلی چک و از عملکرد آنها اطمینان حاصل شود .
شرفی افزود :یکی از مراحل ،سیموله یا شبیه سازی حفاظت های بویلر می باشد که با ایجاد شرایط حفاظت مثل افزایش فشار کوره با سیگنال مثل باز و بسته شدن مشعلها، عملکرد سیستم را چک نمود و به بهره برداری تحویل داد.
مدیر امور ابزار دقیق نیروگاه بندرعباس شرایط گرمای هوا و بیماری کرونا را مانعی برای سرعت بخشیدن به کارها عنوان کرد و ادامه داد: شرایط تحمیل شده هیچ خللی در روحیه جهادی تلاشگران نیروگاه در تعمیرات واحدها ایجاد نکرده و تمامی مراحل از جمله بستن تمامی ادوات تعمیراتی قسمت بویلر و تنظیمات نهایی در بخش فیلد کلیه فرمانهای استاپ و استارت مشعلهای گازوئیل و مازوت و سوخت گاز و پرژهای بخار و حفاظت های بویلر در حالت شبیه سازی تست گردید و پس از رفع عیب نهایی تحویل گروه نظارت گردید.
شرفی در پایان اضافه کرد : علاوه بر سیستم B.M.S(مدیریت مشعلهای بویلر ) ، تمامی C.W.Pها، F.D.Fanها، G.R.Fanها، فیدپمپها، توربینها ،حفاظت و کنترل آن چک شد . که پس از رفع عیب نهایی و تایید گروه نظارت ، واحد آماده بهره برداری گردد.


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید