در 3 ماهه سال جاری محقق شد، تولید بیش از 2 میلیارد و 900میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی
08 تیر 1399
بیش از 2میلیارد و 900میلیون کیلووات ساعت انرژی ناخالص در 3 ماهه بهار امسال از سوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری تحویل شد
لینک تصویر خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در 3 ماهه بهار سال جاری، 2 میلیارد و 977میلیون و 529 هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی ناخالص در واحدهای سیزده گانه نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

از این میزان انرژی، 1 میلیارد و 305 میلیون و 192 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 1 میلیارد و 672 میلیون و 337 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.

نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی، از آمادگی بالا برای تولید برق پایدار و مطمئن در پیک تابستان امسال برخوردار است.​


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید