واحد 315 مگاواتی شماره 6 نیروگاه رامین اهواز مجددا به شبکه سراسری برق کشور متصل شد
03 اسفند 1398
تعویض پره های استیج 27 روتورip ، رفع نشتی های ایجاد شده در بویلر ، تعویض بسکتهای ایرهیتر و همچنین رفع محدودیت ها و مشکلات فنی مهمترین اقدامات این واحد 315 مگاواتی بود.
لینک تصویر خبربه گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : ناصرمحمدی مدیرعامل این نیروگاه با اعلام این خبر گفت: رفع چالشهای مرتبط با تولید برق در این نیروگاه مهمترین برنامه و رویکرد ما بویژه در فصل زمستان است و بر همین اساس با اجرای پروژه تعمیرات میاندوره ای واحد 6 و رفع مشکلات فنی این واحد توانستیم سطح آمادگی خود بمنظور تولید پایدار انرژی برق درفصل تابستان و پیک مصرف برق را تقویت نماییم.
وی تعویض پره های استیج 27 روتورip، رفع نشتی های لوله های واتروال بویلر ، تعویض 480 بسکت ایرهیتر ورق کورتن ایرهیتر لایه سرد شاخه B با مجموع وزن 50 تن با بسکت لعابدار مقاوم به خوردگی  و همچنین رفع محدودیت ها و سایر مشکلات فنی این واحد 315 مگاواتی را از اقدامات مهم این پروژه عنوان نمود.
شایان ذکر است نیروگاه رامین اهواز با 6 واحد 305 و 315 مگاواتی بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است و نقش مهمی در تامین برق مورد نیاز استان خوزستان و تقویت شبکه سراسری برق کشور ایفا می کند.
به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید