تاپایان آبان ماه تحقق یافت: تولید بیش از دو میلیارد و 127 میلیون کیلووات برق در نیروگاه اصفهان
12 آذر 1398
نیروگاه حرارتی اصفهان تا پایان آبانماه سال جاری، دو میلیارد و 127 میلیون و290 هزار کیلووات برق تولیدی را به شبکه سراسری کشور تحویل داد.
لینک تصویر خبر
​​​​به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان- امیر نریمانی، مدیرعامل این شرکت،  با بیان اینکه ظرفیت نامی تولید واحدهای مولد برق نیروگاه اصفهان 835 مگاوات است گفت: این نیروگاه  از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، دو میلیارد و127 میلیون و 290 هزار کیلووات ساعت برق تولیدی را  به شبکه سراسری برق کشور تحویل داده است.
به گفته  نریمانی، این میزان تولید برق  در نیروگاه اصفهان بیش از 31 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد  که با لحاظ متوسط مصرف ماهیانه 200 کیلووات ساعت برای هر خانوار،  معادل مصرف برق سالیانه بیش از 886 هزار خانوار است.
گفتنی است نیروگاه حرارتی اصفهان با پنج واحد بخاری مولد برق در جنوب غربی شهر اصفهان و در حاشیه زاینده رود واقع شده است.به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید