تزریق یک هزار مگاوات ظرفیت جدید برق به نیروگاه‌های کشور
09 آذر 1398
مجری طرح نیروگاه های خصوصی شرکت برق حرارتی گفت: پروژه‌های نیروگاهی قشم و خرم‌آباد تا آخر سال یک هزار مگاوات ظرفیت جدید برق به نیروگاهی کشور اضافه می‌کنند.
به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت برق حرارتی- امیر دودابی نژاد، مجری طرح‌های نیروگاه‌های خصوصی شرکت برق حرارتی گفت: به طور کلی بیش از ۹۲ درصد تولید برق در کشور بر عهده نیروگاه‌های حرارتی است که مجموع تولید این واحدها در سال گذشته به حدود ۲۸۷ میلیارد کیلووات ساعت رسیده بود.
او ادامه داد: در حال حاضر۶۷ درصد از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی متعلق به بخش خصوصی است. قرار است با افزایش ظرفیت ۱۱ هزار مگاوات دیگر نیروگاه برق حرارتی که توسط بخش خصوصی آماده بهره‌برداری است، سهم دولت در صنعت برق حرارتی را  به مرور زمان به حدود ۱۶ درصد کاهش دهد.
مجری طرح‌های نیروگاه‌های خصوصی شرکت برق حرارتی اضافه کرد: به طور کلی ۴۴ هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی مربوط به بخش خصوصی و ۲۱.۵ هزار مگاوات از ظرفیت این واحدها مربوط به بخش دولتی است. 
۶۷ درصد از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی متعلق به بخش خصوصی است
دودابی نژاد اضافه کرد: هم اکنون  ۶ هزار مگاوات نیروگاه توسط بخش دولتی و حدود ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه توسط بخش خصوصی در حال احداث است که براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، سهم ۳۳ درصدی بخش دولتی در مالکیت نیروگاه‌های حرارتی با احتساب ۱۱ هزار و ۱۴۶ مگاوات نیروگاه حرارتی آماده واگذاری، به ۱۶ درصد کاهش می یابد.
او گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، پروژه‌های نیروگاهی قشم و خرم‌آباد تا آخر سال آماده و افتتاح می شود،به طوری که یک هزار مگاوات ظرفیت جدید تا پایان سال توسط بخش خصوصی به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه می‌شود.به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید