انتصاب معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی بعنوان عضو شورای پایایی شبکه برق کشور
17 مهر 1398
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با حکم وزیر نیرو به عنوان عضو شورای پایایی شبکه برق کشور منصوب شد.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/2044/22.jpg
به گزارش دفتر روابط عمومی- عبدالرسول پیشاهنگ، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی طی حکمی از سوی رضا اردکانیان، به عنوان عضو شورای پایایی شبکه برق کشور منصوب شد.
در این حکم آمده است:
"به استناد بند 5-2-2 نظام نامه شورای پایایی شبکه برق کشور و با توجه به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی در حوزه صنعت برق، بدینوسیله به موجب این حکم به عنوان "عضو شورای پایایی شبکه برق کشور" منصوب می گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال و تعامل سایر اعضای شورا در تحقق عملکرد مطلوب و نظام مند نهاد های ذیربط در حفظ پایایی شبکه برق کشور موفق و موید باشید."به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید