ارائه 128پیشنهاد فنی به نظام پیشنهادها و 5R نیروگاه شهید رجایی قزوین
16 مهر 1398
تعداد 128 پیشنهاد فنی کارکنان نیروگاه شهید رجایی در نیمه نخست سال 1398 برای بررسی و انطباق یابی به نظام پیشنهادها و 5R این شرکت ارسال شد.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/2040/پوستر نظام پیشنهادات.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی128 پیشنهاد فنی در نیمه سال جاری، از سوی کارکنان شرکت، در نظام جامع پیشنهادات ثبت شده که این تعداد پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته است.

بنا به این گزارش، در ارائه ی پیشنهادهای یاد شده، تعداد 60  نفر از کارکنان حوزه های مختلف بهره برداری، تعمیرات، مهندسی، حراست و منابع انسانی نیروگاه مشارکت داشته اند.

این گزارش می افزاید،  طی 5 جلسه برگزار شده از سوی کمیته پیشنهادها، در مجموع، 144 پیشنهاد مربوط به نیمه امسال و سال گذشته، از سوی اعضای این کمیته مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است، استفاده از قابلیت ها، خلاقیت، نوآوری و ظرفیت های فکری کارکنان، به همراه ایجاد زمینه برای تقویت روحیه مشارکت و حس مسئولیت پذیری و افزایش بهره وری، از اهداف نظام پیشنهادات است که بر این اساس، کارکنان، پیشنهادهای اصلاحی خود را با در نظر گرفتن مصادیقی چون، افزایش درآمد شرکت و یا کاهش هزینه ها در راستای اقتصاد مقاومتی، راهکارهای موثر در کاهش مصرف سوخت، آب، انرژی، بهبود شرایط ایمنی در کار و استفاده از دانش های نوین کار، از طریق سیستم طرح جامع، به نظام پیشنهادها و 5R ارسال می کنند.


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید