تعمیرات مکانیک واحد شماره یک 250 مگاواتی در حال انجام است
15 مهر 1398
برنامه تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره یک نیروگاه شهید رجایی با استفاده از توان و تخصص کارکنان این شرکت، درحال انجام است.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/2035/DSC_6071.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی- در فرآیند تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره یک بخاری به منظور کسب آمادگی نیروگاه برای تولید برق، الکتروموتور اصلی بویلرفید پمپ این واحد که پیش از این به دلیل بهره برداری از الکتروموتور 6/6 کیلوولت ساخت داخل، از مدار خارج بود، پس از رفع نشتی از مکانیکال سیل آن، از سوی متخصصان مکانیک نیروگاه، در محل خود نصب گردید.

تعمیرات اساسی بویلر فیدپمپ واحد، رفع نشتی و پکینگ گذاری در والوهای فشارقوی، همچنین رفع نشتی داخلی از کنترل والو مینیمم فلوی بویلر فیدپمپ و تغییر در زاویه و سرویس  نگهداری فن های پیک کولر این واحد، از مهم ترین فعالیت های حوزه مکانیک است که هم اکنون از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی در حال انجام است.

گفتنی است، هم اکنون علاوه بر انجام تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره یک بخاری، واحد شماره 5 گازی این نیروگاه هم تحت تعمیرات اساسی و RI قرار دارد.

 


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید