توليد بيش از 5.5 ميليون مگاوات ساعت انرژي برق توسط نيروگاه رامين اهواز
14 مهر 1398
نيروگاه رامین اهواز با توليد 5 ميليون و 667 هزار و 793 مگاوات ساعت در 6 ماهه نخست سال 98 توانست ضمن تقويت شبكه سراسري برق كشور تامين كننده اصلي برق مورد نياز استان خوزستان باشد.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/2030/نيروگاه رامين اهواز-عكاس داوودسليماني (4).jpg

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز : ناصر محمدي مديرعامل نيروگاه رامين با اعلام اين خبر گفت : تامين برق پايدار شبكه و خدمت رساني مستمر به مردم مهمترين رسالت ما است وهمواره همه تلاش خود را جهت دستيابي به اهداف و برنامه هاي توليدي خود بكار مي گيريم تا بتوانيم در انجام رسالت خود و خدمت رساني به مردم عزيز سربلند باشيم . وي ضمن تقدير از كاركنان تلاشگر نيروگاه رامين در تحقق اين رسالت، ميزان توليد 6 ماهه سال جاري را  5 ميليون و 667 هزار و 793 مگاوات ساعت عنوان نمود كه اين ميزان توليد نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزايش2 درصدي برخوردار بوده است. 

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز متوسط توليد لحظه اي اين نيروگاه در شهريورماه سال جاري را 256 مگاوات ساعت عنوان نمود كه اين ميزان نيز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 مگاوات افزايش داشته است. وي گفت: حفظ و تقويت آمادگي نيروگاه بمنظور توليد انرژي حياتي برق در تابستان و ايام پيك مصرف برق مهمترين برنامه راهبردي و عملياتي ما طي ماههاي گذشته بود و به لطف خدا ،حمايت مديران صنعت برق و همت والاي تلاشگران نيروگاه و همچنين با مديريت مصرف و صرفه جويي هموطنان توانستيم تابستاني توام با آرامش را سپري نمائيم.  محمدي بهره برداري اصولي، تعميرات پيشگيرانه ، اقدامات فني- مهندسي،خدمات پشتيباني و هماهنگي و همكاري كليه بخشهاي نيروگاه را مهمترين دلايل تحقق اين دستاورد دانست.                                             

شايان ذكر است استان خوزستان بدليل شرايط آب و هوايي گرم و استقرار صنايع بزرگ دومين استان پرمصرف انرژي برق پس از استان تهران است و نيروگاه رامين اهواز  با 6 واحد توليدي بزرگترين نيروگاه بخاري كشور است  كه نقش مهمي در تقويت شبكه سراسري برق و خدمت رساني به مردم ايفا مي كند.              به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید