از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی قزوین انجام می شود/ بازسازی کامل رله های عمل کننده والوهای پنوماتیکی
13 شهریور 1398
رله های عمل کننده والوهای پنوماتیکی واحدهای نیروگاه شهید رجایی به طورکامل از سوی متخصصان این شرکت بازسازی می شود.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1932/image_2019_9_2-15_34_21_150_IUG.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی- به منظور افزایش اطمینان عملکرد والوهای پنوماتیکی واحدهای بخاری، متخصصان نیروگاه با تکیه بر سیاست درون سپاری و کاهش هزینه های جاری، اقدام به بازسازی رله های فرمان دهنده ی این والوها می نمایند.

بنا به این گزارش، علی رغم تحریم های اعمالی و در پی آن، افزایش قیمت تجهیزات و قطعات نیروگاهی، بسیاری از قطعات و تجهیزات واحدهای نیروگاه از سوی کارکنان متخصص این شرکت، طراحی، بازسازی و یا تعمیر می شود که بازسازی کامل  و تعمیر رله های مربوط به والوهای پنوماتیکی هم در چارچوب این سیاست، انجام می شود.

تعمیر و بازسازی کامل تجهیزات و قطعات در کنار فعالیت های مرتبط با ساخت داخل در نیروگاه، علاوه بر تامین نیاز واحدها به این تجهیزات، موجب افزایش باورمندی کارکنان نیروگاه به توانمندی های داخلی شده است؛ به طوری که قطعات و تجهیزاتی که از طریق ساخت داخل و یا بازسازی آن ها در نیروگاه استفاده می شود، نسبت به تجهیزات ساخت کشورهای اصلی سازنده این قطعات، از کیفیت بالاتری برخوردار است.

نیروگاه شهید رجایی با تولید نامی 2042 مگاوات، حدود 4 درصد از انرژی الکتریکی مورد نیاز شبکه سراسری را تامین می کند.


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید