در 50 روز گذشته از سوی نیروگاه شهید رجایی قزوین محقق شد؛ تولید بیش از یک میلیارد و هشتصد میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی
20 مرداد 1398
بیش از یک میلیارد و 800 میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی از ابتدای تابستان امسال تا روز نوزدهم مرداد ماه در نیروگاه شهید رجایی تولید شده است.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1896/3.JPG

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی- از ابتدای تابستان تا نوزدهمین روز از مردادماه سال جاری، یک میلیارد و 883 میلیون و 947 هزارکیلووات ساعت انرژی ناخالص در نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری برق ارسال شده است.

بنا به این گزارش، از این میزان انرژی، یک میلیارد و 32 میلیون و 122 هزار کیلوات ساعت از سوی واحدهای نیروگاه بخار و 851 میلیون و 825 هزارکیلووات ساعت انرژی از سوی واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی تولید شده است.

گفتنی است نیروگاه شهید رجایی با دارابودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و با ظرفیت نامی 2042 مگاوات، 4 درصد از نیاز شبکه سراسری را به انرژی الکتریکی تامین می کند.

 


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید