مهار نشتی خط لوله انتقال آب به نیروگاه حرارتی تبریز
26 فروردین 1398
نشتی خط لوله انتقال پمپاژ آب مایان به نیروگاه حرارتی تبریز مهار شد.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1563/IMG_7907.JPG

به گزارش روابط عمومی نیروگاه تبریز- در اثر وجود دو مورد نشتی در مسیر خط لوله انتقال آب مایان به نیروگاه حرارتی تبریز ، همکاران تعمیرات مکانیک در محل حضور یافته و نسبت به نشت یابی و رفع نشتی اقدام کردند.

ایستگاه آبرسانی پمپاژ مایان در تامین آب مورد نیاز واحدهای نیروگاه حرارتی تبریز نقش حیاتی دارد.

مدیر نیروگاه تبریز در این خصوص گفت : با توجه به حساسیت پمپاژ آب مایان به نیروگاه تبریز و همچنین لزوم پایداری تولید در ماه های گرم سال 98 ، رفع نشتی مسیر آب مایان به نیروگاه تبریز از اهمیت خاصی برخوردار است.

نیاپاک افزود : بلافاصله پس از گزارش نشتی در مسیر انتقال آب مایان به نیروگاه تبریز ، همکاران تعمیرات مکانیک به محل مراجعه کرده و پس از نشت یابی در دو مورد مجزا نسبت به رفع آن اقدام کردند.

وی ادامه داد : با توجه به شرایط نامساعد جوی و شرایط خاص محل نشتی و بعلت عدم امکان جوشکاری

محل نشتی ها ی لوله های 700 میلی متری که دارای قطری بالا می باشند و بدلیل جنس چـــدن لوله ها ، نشتی ها باید با روش های نوین و مخصوصی مهار می شد که همکاران تلاشگر تعمیرات مکانیک موفق شدند به بهترین وجه این کار را انجام دهند.به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید