آغاز عملیات تعمیرات دوره ای واحد اول 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان
24 فروردین 1398
تعمیرات دوره ای واحد اول 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان آغاز شد.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1561/image_2019_4_13-8_49_40_152_RAY.jpg

​به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولیدبرق اصفهان اهم فعالیتهایی که در عملیات تعمیرات دوره ای واحد بخار شماره 4 نیروگاه اصفهان از تاريخ 98/01/20 بمدت 10 روز توسط متخصصان بخش تعمیرات و با پشتیبانی سایر بخشهای شرکت انجام خواهد شد به شرح زير می باشد:

1- داخل لوله های کلیه مبدلهای حرارتی شامل کولرهای هیدروژن ژنراتور، کولرهای کلوز سیکل، کولرهای روغن، کولرهای آب استاتور و  کندانسور واتر جت و تمیز خواهد شد.

2- بویلر بوسیله فید واتر پمپ و با فشار بهره برداری هیدروتست خواهد شد گردید.

3- استیم ایرهیترها تست و در صورت نیاز رفع عیب خواهد شد.

4- هيترهاي فشار قوی و ضعیف تست و در صورت نیاز رفع عيب میگردد.

5- نشتی بخار والو مین استیم برطرف خواهد شد.

6- داخل استخر برج خنک کن بازدید و تمیز خواهد گردید.

7- فیلترهای روغن تجهیزات اصلی از جمله توربین و فید واتر پمپها سرویس و بازدید خواهد شد.


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید