تعویض المانهای آسیب دیده واتروال واحد دو نیروگاه حرارتی تبریز
21 فروردین 1398
طبق جدول زمانبندی و برنامه ریزی های صورت گرفته در تعمیرات دوره ای واحد2 نیروگاه حرارتی تبریز المانهای سوپر هیتر دما بالا به طور کامل ضخامت سنجی شده و نقاط معیوب واتروالها تعویض گردید.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1560/IMG_9528.JPG

به گزارش روابط عمومی نیروگاه تبریز- مدیر نیروگاه حرارتی تبریز در این باره گفت: جهت جلوگیری و به حداقل رساندن خروجی های اضطراری  و کاهش تلفات آب ، اقدام به شناسایی نقاط آسیب دیده واتروالهای واحد دو گردید.

وحید نیاپاک ادامه داد : نقاط آسیب دیده به صورت پنجره بریده شد که یک پنجره در دیواره راست به تعداد 34 لوله و یک پنجره در دیواره چپ به تعداد 18 لوله و چهار پنجره در کف کوره به تعداد 66 لوله را  شامل می شود.

وی همچنین اشاره نمود: در نهایت با نوسازی این نقاط حدوداً 450 متر لوله تعویض گردید و امید آن می رود که در تابستان پیش رو کمترین خروجی ها را از طرف بویلر شاهد باشیم.

این اقدامات با همکاری دفتر فنی و همکاران کارگاه صورت پذیرفت.به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید