بهبود راندمان بویلر فید پمپ واحد شماره 6 گازی نیروگاه شهیدرجایی
02/11/1397
راندمان بویلرفید پمپ واحد شماره 6 گازی نیروگاه شهید رجایی با انجام اقدامات اصلاحی، افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، با پیگیری گروه نظارت بر بهره برداری و مدیریت انرژی و تلاش امور مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی، علت افت کارایی پمپ های آب تغذیه بویلر(Boiler Feedwater Pump) این نیروگاه بررسی شد که در تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره 6 گازی، با انجام اقدامات تعمیراتی انجام شده بر روی این تجهیز، راندمان آن افزایش یافت.

در اجرای این برنامه تعمیراتی و با هدف بهبود راندمان بویلر، قطعات مربوط به والو سه راهی  مینیمم  فلوی پمپ آب تغذیه بویلر (Boiler Feedwater Pump)  با همکاری اداره ساخت داخل، نقشه برداری و تهیه شد و پس از نصب قطعات جدید، با انجام  تنظیمات لازم، به میزان زیادی از نشت داخلی جریان آب این والوها مرتفع شد که این اقدام، موجب بهبود راندمان و کارایی پمپ گردید.

پس از انجام اقدامات اصلاحی و اجرای فعالیت های  تعمیراتی بر روی پمپ آب تغذیه بویلر، میزان راندمان پمپ شماره 1 واحد شماره 6 گازی، حداقل به میزان 5 درصد بهبود یافت که پیش بینی می شود با تداوم اجرای اقدامات اصلاحی در دیگر بویلرها، بر میزان بهبود راندمان این پمپ ها در بویلر واحدهای گازی، افزوده شود.به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید