سمینار آموزشی آشنايي با شيوه ها و شگردهای جاسوسی سرویس های اطلاعاتی ويژه صنعت آب و برق خوزستان برگزار شد
29 دی 1397
با حضوربیش از 250 نفر مسوولین و کارشناسان مشاغل حساس صنعت آب و برق خوزستان؛ سمینار آموزشی آشنايي با شيوه ها و شگردهای جاسوسی سرویس های اطلاعاتی ويژه صنعت آب و برق خوزستان برگزار شد.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1377/image_2019_1_19-10_3_58_979_qIx.jpg
به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز - بمنظور آشنايي و ارتقاء سطح اطلاعات مسئولين و كارشناسان مشاغل حساس صنعت آب و برق خوزستان سمينار آموزشي يكروزه اي تحت عنوان " آشنايي با شيوه ها و شگردهاي سرويس هاي اطلاعاتي  و راههاي مقابله با آن " در سالن آمفي تاتر سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.
 فواد خداكرمي رئيس شوراي هماهنگي حراست هاي صنعت آب و برق خوزستان در اين خصوص اظهار داشت : صنعت آب و برق يكي از زيرساختهاي مهم كشور است كه نقش مهمي در تامين آسايش و رفاه عمومي دارد و ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهي كاركنان اين صنعت با راههاي مقابله با نفوذ دشمنان در لايه هاي مختلف زيرساختها و همچنين آشنايي آنان با شيوه ها و شگردهاي نوين سرويس هاي اطلاعاتي يكي از مهمترين رويكردهاي ما است.
وي همچنين گفت : در اين سمينار كه بصورت كارگاهي برگزار شد بيش از 250 نفر از همكاران مشاغل حساس صنعت آب وبرق حضور داشتند و با آخرين تكنولوژي روز سرويس هاي اطلاعاتي و همچنين راهكارهاي صيانت از اين چالشها آشنا شدند .به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید