اولین همایش تخصصی مدیریت بحران وپدافند غیر عامل صنعت برق حرارتی خوزستان به میزبانی نیروگاه رامین برگزار گردید.
29 دی 1397
اهداف این همایش اشاعه فرهنگ سازمانی در عرصه پدافند غیر عامل،آشنایی با الزامات ورویکردهای نوین دربحران بمنظور توانمندسازی وافزایش پایداری درعرصه تولید برق حرارتی عنوان گردید.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1373/222222.jpg
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین، اولین همایش تخصصی مدیریت بحران وپدافند غیر عامل صنعت برق حرارتی خوزستان   با حضور مدیرکل مدیریت بحران وپدافندغیر عامل صنعت برق حرارتی کشور،مدیر کل حراست استانداری خوزستان ،مدیر کل پدافندغیر عامل استان خوزستان وفرماندار باوی ودیگر مدیران عامل نیروگاههای حرارتی خوزستان در محل سالن آمفی تاتر شهید شیری نیروگاه رامین برگزار گردید.
اهداف این همایش  اشاعه فرهنگ سازمانی در عرصه پدافند غیر عامل،آشنایی با الزامات ورویکردهای نوین دربحران بمنظور توانمندسازی وافزایش پایداری درعرصه تولید برق حرارتی  عنوان گردید.
موضوعات اصلی این همایش دکتر محمد بهمئی از مدرسین توانمند عرصه مدیریت بحران وپدافند غیر عامل ارائه گردید.به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید