بازدید مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی از طرح های بازتوانی نیروگاه اصفهان
24 دی 1397
مدیرعامل شرکت برق حرارتی و هیات همراه از طرح های درحال اجرا در نیروگاه اصفهان بازدید کردند.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1350/image_2019_1_14-9_30_22_312_KE6.JPG

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت تولیدنیروی برق حرارتی، غلامرضا مهرداد، مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت برق حرارتی و علیرضا نصرالهی، مجری طرح های بازتوانی نیروگاههای حرارتی شرکت برق حرارتی از طرح تصفیه خانه فاضلاب شهری و همچنین طرح برج خنک کننده خشک هیبریدی نیروگاه اصفهان بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت این طرح های ملی که تاثیر به سزایی در بازتوانی نیروگاه حرارتی بخاری نیروگاه اصفهان دارد قرار گرفت.


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید