کسب جایگاه برتر شرکت تولید نیروی برق مفتح در بهره گیری از خدمات الکترونیکی
19 دی 1397
شرکت تولید نیروی برق مفتح موفق به کسب جایگاه برتر در بهره گیری از خدمات الکترونیکی از سوی معاونت محترم برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو شد.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1334/تقدیر نامه الکترونیکی.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق مفتح- طی ارزیابی به عمل آمده از سوی وزارت نیرو، شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح موفق به کسب جایگاه برتر در ارزیابی سال 97 در بهره گیری از خدمات الکترونیکی گردید. به همین مناسب مدیر عامل محترم شرکت، مفتخر به دریافت لوح تقدیر از سوی معاونت محترم برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو گردید.


به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید