بازگشت دوباره واحد شماره 4 گازی نیروگاه شهید رجایی به مدار سراسری تولید
17 دی 1397
واحد شماره 4 گازی نیروگاه که طبق جدول زمانبندی پیش بینی شده، به منظور انجام تعمیرات CI و تعویض نازل مرحله اول از مدار تولید خارج شده بود، روز یک شنبه شانزدهم دی ماه 1397 دوباره به مدار تولید بازگشت.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1332/DSC_0846.JPG
به گزارش روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی- با اتمام تعمیرات واحد شماره 4 گازی، واحدهای شماره 2 بخاری و شماره 3 گازی سیکل ترکیبی، به ترتیب برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای و بازدید مسیر گاز داغ(HGP)، از شبکه تولید، خارج می شوند.
تعمیرات CI وتعویض نازل مرحله اول واحد شماره 4 گازی سیکل ترکیبی، به مدت 20 روز ادامه داشت که تمامی فعالیت های آن از سوی کارکنان تعمیرات مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق نیروگاه به انجام رسید.به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید