انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی در نیروگاه شهید رجایی
17 دی 1397
آزمایشات دوره ای شغلی با هدف پایش سلامت کارکنان، در نیروگاه شهید رجایی انجام شد.
http://news.tpph.ir/Lists/Tpph_News/Attachments/1330/11.jpg
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی- آزمایشات دوره ای شغلی کارکنان، مطابق با نظام مراقبت سلامت مشاغل، در نیروگاه شهید رجایی برگزار شد.
آزمایشات ادواری شغلی که هر ساله به منظور پایش سلامت کارکنان انجام می شود،  امسال نیز در حوزه کلینیکی با دریافت نمونه خون و ادرار برای مشخص شدن نتایج تست های آزمایشگاهی شامل تیروئید، آنزیم های کبدی، تری گلیسیرید، کلسترول، قند خون و سایر اختلالات احتمالی داخلی و در حوزه پاراکلینیکی شامل اسپیرومتری، ادیومتری، اپتومتری و نوار قلب، انجام گردید.
پس از اتمام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی، هم اکنون معاینات تکمیلی با حضور پزشک و کارشناس بهداشت حرفه ای در مرکز بهداشت کار نیروگاه در حال انجام است.به اشتراک بگذارید:
visitor counter :تعداد بازدید